Cookies

Na čo slúžia cookies?

Cookies sú malé množstvá dát, ktoré ako správcovia (kontaktné údaje TU) posielame Vášmu zariadeniu, a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie obsahu webu vašim potrebám a preferenciám. Ukladané informácie neumožňujú zistiť vašu totožnosť - nemusíte sa obávať, cookies sú dostatočne anonymné. Ak použijete napr. na návštevu našich internetových stránok rovnaké zariadenie a rovnaký internetový prehliadač, vďaka cookies si váš počítač zapamätá navštívené stránky a Vaše preferované nastavenia jednotlivých stránok.

 

Dva základné typy

Rovnako ako na všetkých ostatných weboch, máme cookies s krátkodobou a dlhodobou životnosťou. Tie dlhodobé (tzv. „persistent cookie“) zostávajú uložené vo Vašom zariadení dlhšie alebo kým ich manuálne neodstránite (záleží na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača). Tie krátkodobé (tzv. „session cookie“) sú iba dočasné (zostávajú uložené v prehliadači iba dovtedy, kým ho zatvoríte).

 

Delenie podľa funkcie

Nevyhnutné cookie (esenciálne): tieto cookies sú aktívne vždy - nepodliehajú vášmu súhlasu - napomáhajú základnej funkčnosti webu. Sú dôležité pre správne fungovanie webu. Sú nastavené tak, aby reagovali iba na Vaše aktivity (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Umožňujú nám sprístupniť niektoré časti webu alebo poskytnúť vám niektoré služby.

Analytické cookie: umožňujú nám sledovať počet návštev a odkiaľ na náš web používatelia prichádzajú – môžeme tak merať a zlepšovať výkon webu. Vieme tak, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a akým spôsobom sa používatelia na webe pohybujú.

Konverzné cookie: umožňujú nám analyzovať výkon rôznych predajných kanálov a posúdiť dosiahnutie definovaného cieľa.

Sledovacie cookie (trackingové): spoločne s konverznými nám pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov – pomáhajú sledovať Vaše návštevy a aktivitu na našich webových stránkach, stránky, ktoré ste navštívili a odkazy, ktoré ste nasledovali. Umožňujú nám prepojiť vašu návštevu s informáciami, ktoré ste o sebe dobrovoľne poskytli. Naše webové stránky a zobrazovaný obsah čo tak môžeme čo najviac prispôsobiť vašim záujmom.

Reklamné cookie (remarketingové): Tieto "inzertné cookie" nastavujeme my alebo naši partnerskí inzerenti. Môžeme si s ich pomocou vytvoriť profil vašich záujmov a preferencií a na základe toho vám na iných stránkach ponúknuť relevantnú reklamu. Tieto cookies pracujú s jedinečnou identifikáciou prehliadača a zariadenia, prostredníctvom ktorého sa pripájate k internetu. Bez nich sa Vám budú menej zobrazovať cielené reklamy.

Cookies tretích strán: Cookies tretích strán Vám neinštaluje my, ale tretie strany, s ktorými spolupracujeme, s cieľom zbierať určité informácie a vykonávať na ich základe výskum správania, demografia, propagáciu a pod.

 

 

Udelenie súhlasu

Pre nevyhnutné (esenciálne) cookie váš súhlas nepotrebujeme, tu dochádza k spracovaniu na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). U tých ostatných vychádzame automaticky z toho, že súhlasíte s využívaním cookies, pokiaľ má váš prehliadač cookies povolená (na spracovanie dochádza na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Ako cookies nastaviť/obmedziť?

Tu uvádzame odkazy na nastavenie niektorých prehliadačov: Internet Explorer: windows.microsoft.com; Google Chrome: support.google.com; Mozilla Firefox: support.mozilla.org; Opera: help.opera.com; Safari: support.apple.com.

Neesenciálne cookies môžete navyše pre tento web zapnúť alebo vypnúť. Teraz sú neesenciálne cookies zapnuté.

 
 

Vaše práva

Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné - v dôsledku jeho neposkytnutia nemôžeme iné, než esenciálne cookie využívať.

Počas spracovania vašich OÚ máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť (zmenou nastavenia), a to bez akýchkoľvek sankcií,
  • vzniesť námietku proti zberu cookies na základe oprávneného záujmu (esenciálne cookies),
  • požadovať od správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
  • požadovať od správcu vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
  • vyžiadať si u správcu prístup k vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od správcu výmaz vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania,
  • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi.

 

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail info@venira.sk. V prípade pochybností, či spracovávame Vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

 

 

Späť do obchodu